Spannmålen historia

De första kulturväxterna

Den fertila halvmånen i Mellanöstern är ursprungsområde för enkorn , emmer och korn. Området sträcker sig från Israel över Libanon och Syrien till Turkiet och österut över Irak. Inom detta område ligger troligen jordbrukets vagga. Enkorn, emmer och korn har alla vilda släktingar som fortfarande kan hittas i naturen. De vilda släktingarna samlades av befolkningen innan de domesticerades.

Emmer, Triticum turgidum subsp.dicoccum

När vild emmer Triticum turgidum subsp.dicoccoides domesticerades förändrades kärnorna och blev större och axspindeln blev seg och mindre skör så att inte axen drösade. De första bevisen på domesticerad emmer finns från Syrien och är 9700 till 9500 år gamla.

Enkorn, Triticum monococcum

Domesticerad enkorn har sitt ursprung i vild enkorn (Triticum monococcum subsp. boeoticum) från trakterna kring berget Karacadag i Turkiet. Bevisen på att vild enkorn samlades av jägaresamlare finns från Syrien från utgrävningar i byarna Mureybit och Abu Hureyra vid Eufrat. I Abu Hureyra bodde en grupp av jägaresamlare i permanenta åretrunt boende för 11000 till 10000 år sedan. Vild enkorn var en av de mest frekvent förekommande fröerna som gruppen livnärt sig av. Bevisen är tydliga att människorna innan de blev odlare levde till en stor del på insamling av vilda vetearter.
De vilda arterna växer rikligt i bergen på gränsen till ekskogarna och kan lätt skördas i avsevärda mängder. Det är också lätt att så ut fröna på nya platser för att etablera nya bestånd.
Domesticerat enkorn hittades i utgrävningarna i Abu Hureyra för 9600 till 9500 år sedan.

Korn

Kornets vilda företrädare Hordeum vulgare subsp. spontaneum finns i hela området som kallas den fertila halvmånen och samlades av jägaresamlare. Domesticerat korn uppträder i samma område som enkorn och emmer. Två typer korn har framkommit i de tidiga bosättningarna, en som liksom vildkorn hade två rader av kärnor med skal Hordeum vulgare subsp. distichum och den andra sex rader Hordeum vulgare subsp. exastichum. Sexradskornet utvecklades senare än tvåradskorn som ett svar på selektionstrycket mot ax med fler kärnor. Domesticerat korn uppträder i avlagringarna för 9600 till 9500 år sedan.
I de tidigaste jordbrukarsamhällena hittas en eller flera av dessa tre founder crops, det är inte så att de alltid förekommer tillsammans.

Emmer

Triticum turgidum dicoccum

Enkorn

Triticum monococcum

Korn

Hordeum vulgare

Jordbrukets uppkomst

De tre sädesslagen var de första växter som domesticerades av människan. Allt tyder på att detta skedde under en tidsrymd av bara två till tre århundrande för 10000 till 9700 år sedan. Hur kunde domesticeringen ske så snabbt? Forskarna tror att det varit möjligt att arterna på 300 år kunde genomgå de morfologiska förändringarna från vildtyperna med skör axspindel till domesticerade typer med seg axspindel. Denna omvandling är en av de mest revolutionerande och signifikanta innovationerna i människans historia- att avsiktligt så sitt förvarade utsäde.

I de vilda arterna finns en variation i axspindelns seghet vilket har gjort det möjligt att under relativt kort tid selektera fram de domesticerade arterna. De första odlingarna av finns alla i den sk Levantinska korridoren från lägre Jordandalen (Jeriko) över Damascus och norrut till Eufratdalen (Abu Hureyra). Dessa platser hade alla tillgång till högt grundvatten som gjorde odlingarna säkra och oberoende av regelbundna regn.

Jägar-samlarna blev troligen redan för 12500 år sedan permanent åretrunt boende i området, vilket säkerligen också gjorde att man hävdade revir och skyddade de vilda bestånden och så småningom började så ut av sina förråd. Flintskäror, mortlar och förrådskrukor var den teknik som lade grunden för jordbruket.

Upp