Fotograf Eva Finder

Allkorn

En central del i föreningens verksamhet är bevarandet av kultursorter. Detta görs genom aktiv uppförökning och odling av sorter, bevarande av genbank och kunskapsspridning mellan medlemmar. Föreningen tar fram en tidning - Mångfald och har som mål att utkomma med 2 nummer per år. Föreningen organiserar fältbesök på demoodlingar runt om i landet.

Bakgrunden till Allkorn.se - projektet är ett växtförädlingsprojekt som startade på Alnarp 1995. Projektet var ganska litet till att börja med och finansierades av Naturastiftelsen. Projektet har bland annat finansierats av Formas och Ekhagastiftelsen. Sedan 2009 har växtförädlingen skett hos Hans Larsson, Fulltofta.

Föreningens syfte är att:

  • Främja framtagning och utveckling av en mångfald av lokalt anpassade stråsädessorter och annat korn för ekologisk odling.
  • Främja grödor med god kvalitet vad gäller t ex smak och näring.
  • Främja ett samarbete mellan ekologiska odlare för att välja ut de sorter som passar bäst för regionen.
  • Främja förädling och försäljning av produkter från dessa sorter.
  • Öka konsumenternas kunskaper om och intresse för ekologisk stråsäd och KULTURSORTER.

Upp