Vad vi gör

Föreningens syfte är att:

  • främja framtagning och utveckling av en mångfald av lokalt anpassade stråsädessorter och annat korn för ekologisk odling.
  • främja grödor med god kvalitet vad gäller t ex smak och näring.
  • främja ett samarbete mellan ekologiska odlare för att välja ut de sorter som passar bäst för regionen.
  • främja förädling och försäljning av produkter från dessa sorter.
  • öka konsumenternas kunskaper om och intresse för ekologisk stråsäd och KULTURSORTER.

Verksamhet

En central del i föreningens verksamhet är bevarandet av kultursorter. Detta görs genom aktiv uppförökning och odling av sorter, bevarande av genbank och kunskapsspridning mellan medlemmar. Föreningen tar fram en tidning - Mångfald som utkommer med 2-4 nummer per år. Föreningen organiserar fältbesök på demoodlingar runt om i landet.