Torget

Här kan Allkorns medlemmar annonsera utan kostnad. Ämnet ska vara inom föreningens arbetsområde.

För att annonsera skicka ditt medlemsnummer och färdiga annons till styrelsen eller anna.allkorn@gmail.com. Märk mailet "Torget". Allkorn ska godkänna annonsen och har rätt att ta bort redan inlagd annons. Annonser ligger uppe som längst i 3 månader, men maila gärna att ta bort inaktuella annonser tidigare.

Föreningen Allkorn har inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för det som annonseras/säljs/förmedlas eller andra avtal som ingås med annonser på denna sida.


Inga annonser just nu


Upp