Torget

Här kan Allkorns medlemmar annonsera utan kostnad. Ämnet ska vara inom föreningens arbetsområde.

För att annonsera skicka ditt medlemsnummer och färdiga annons till styrelsen eller anna.allkorn@gmail.com. Märk mailet "Torget". Allkorn ska godkänna annonsen och har rätt att ta bort redan inlagd annons. Annonser ligger uppe som längst i 3 månader, men maila gärna att ta bort inaktuella annonser tidigare.

Föreningen Allkorn har inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för det som annonseras/säljs/förmedlas eller andra avtal som ingås med annonser på denna sida.


28/8 Skåne

Jordbruksarrende Kävlinge kommun-Ålstorp 4:5

Genom anbud utarrenderas 6 ha åkermark i Kävlinge kommun på fastigheten Ålstorp 4:5 (adress:Ålstorps Byväg 88-4 244 95 Dösjebro).
Arrendet gäller enbart åkermark, byggnader och jakträtt ingår således inte.
EU-stödrätter ingår i arrendet för arrendatorn att utnyttja vid brukandet av marken.
Vid arrendets upphörande återgår dessa till markägaren .

Jorden ska brukas enligt EUs ekologiska regelverk.

För erhållande av prospekt av arrendet vänligen kontakta Ivan Holm på ivanholm.ekol@gmail.com
Skriftligt anbud skickas till ivanholm.ekol@gmail.com med ämnesrad "Anbud arrende Ålstorp 4:5"
senast 2022-09-15. Anbudet ska inkludera arrendeavgäld exkl.moms,önskad avtalstid samt information om befintlig verksamhet.

Upp