På gång

Aktiviteter som Allkorn arrangerar, har del i eller kan tipsa om. Klicka på understrukna rubriker för mer information.


3 februari
Inbjudan till branschmöte rörande utbildning till Stråtaktäckare
Svenska stråtaktäckarföreningen bjuder in till möte för att diskutera  den 3 februari kl 9.00-11.30 i Mariestad. Du kan också delta digitalt.
Anmälan till joar@joarbyggnadshantverk.se senast 1 februari
Klicka för att läsa mer