På gång

Aktiviteter som Allkorn arrangerar, har del i eller kan tipsa om. Klicka på understrukna rubriker för mer information.


Söndagen 11 september
Kulturarvsdagen: Bak- och mölledag
I Blåherremölla, Skåne, maler man i den gamla vattenmöllan och bakar bröd i den vedeldade stenugnen. Bröd och stenmalet mjöl till försäljning. Ugnen tänds cirka kl 9.

15/17-18 September
Odlade berättelser/Cultivating stories (English below)
Välkommen till fältvandring och tröskning vid odlade åkrar i Häglinge, samt film, konst och debatt på Malmö Konstmuseum!
 
Odlade berättelser undersöker odlingens växtkulturer, och på vilket sätt historiska skeenden lever vidare i samtiden. Genom guidade fältvandringar, filmvisningar, publika samtal, och en utställning, förmedlas berättelser och frågeställningar kring vad odling, förädling och kulturväxter är, har varit, och kunde vara.

Torsdag 15.09, 16.30 – 19.00. Malmö konstmuseum, Skovgaardsalen. En kväll med filmvisning och samtal med filmskapare Åsa Sonjasdotter och växtförädlare Hans Larsson om odlingens växtkulturer med fokus på Skånes speciella roll i globala skeenden.

Lördag 17.09, 11.00 – 17.00. Malmö konstmuseum, Skovgaardsalen. En dag med utställning, presentationer, och debatt med lokala och internationella konstnärer och tänkare om odlingens växtkulturer, och på vilket sätt historiska skeenden lever vidare i samtiden.

Söndag 18.09, 11.00-16.00, Häglinge Kopparsmedja. En dag med guidad fältvandring, tröskning, smakprov på nya skörden, samt publika samtal om odlingens växtkulturer i en utmanande samtid. Kaffe och lunch serveras. En shuttle- buss hämtar och lämnar besökande vid tågstationen i Sösdala.
 
Odlade berättelser genomförs vid platser och på tidpunkter som följer de odlade sädesslagens rytm. Under första halvan av juli är sädesslagens ax är som mest utvecklade och skillnader mellan växtsorter tydlig. I september har axen skördats och bundits upp på kärvar, och är redo för tröskning och malning.

Odlade berättelser är ett samarbete mellan föreningen Allkorn, den konstnärliga rörelsen potatoes’ perspective, Konstfrämjandet Skåne och Malmö Konstmuseum, som genomförs med stöd från Kulturrådet samt Region Skåne.

För vidare info: Här eller skane.konstframjandet.se/projekt/cultivating-stories


English version
Welcome to fieldwalks with threshing by cultivated grainfields in Häglinge, as well as art and debate
at Malmö Art Museum!

Cultivating Stories is an inquiry into the culture of cultivated plants, departing by events in thick time that are impacting the current. Through guided field walks, film screenings, public talks, music and an exhibition, the program opens for questions regarding what humans’ relations to cultivated plants are, have been, and could become.

Thursday 15.09, 16.30 – 19.00. Malmö Art Museum, Skovgaardsalen. An evening with the screening of the film Cultivated Abundance, about the plant cultures of cultivation with a focus on Skåne's special role in global events. The screening is followed by a conversation with filmmaker Åsa Sonjasdotter and plant breeder Hans Larsson.

Saturday 17.09, 11.00 – 17.00. Malmö Art Museum, Skovgaardsalen. A day with artistic presentations and debate with local and international artists and thinkers about cultures of cultivated plants, and the ways historical events are impacting narratives of today.

Sunday 18.09, 11.00-16.00, Häglinge Kopparsmedja. A day with guided field walks, threshing, tasting of the new harvest, as well as public talks about cultures of cultivated plants in a challenging time. Coffee and lunch is served. A shuttle bus picks up and drops off visitors at the train station in Sösdala.

Cultivating Stories is a collaboration between the association Allkorn, the organisation potatoes’ perspective, the People’s Movement for Art Promotion (Konstfrämjandet Skåne), and Malmö Art Museum. Cultivating Stories is funded by the Swedish Arts Council and Region Scania.

For further info: Here or skane.konstframjandet.se/projekt/cultivating-stories