På gång

Aktiviteter som Allkorn arrangerar, har del i eller kan tipsa om. Klicka på understrukna rubriker för mer information.


Lördag 20 augusti
Fältvandring på Silkesmo gård
Hos Carina och Teodor Nimmersjö på Silkesmo gårds lantbruk i Seltjärn, Örnsköldsviks kommun. Kl 13-16. Fältvandring med ett flertal olika sorters kultursäd av råd, vete, korn och havre. Vi fikar och delar varandras erfarenheter inom ämnena småskalig spannmålsodling och självhushållning.

Anmälan skickas till teodor.nim@gmail.com
Adress: Seltjärn 302, Bredbyn. Från E4:an ca 5mil längs väg 348 mot Åsele

Söndagen 24 augusti
Fältvandring hos oss i Widichs
Bodarne 19, Gustafs (Dalarna) kl 14.00-17.00. Mer info senare.

Söndagen 11 september
Kulturarvsdagen: Bak- och mölledag
I Blåherremölla, Skåne, maler man i den gamla vattenmöllan och bakar bröd i den vedeldade stenugnen. Bröd och stenmalet mjöl till försäljning. Ugnen tänds cirka kl 9.

15/17-18 September
Odlade berättelser/Cultivating stories
Välkommen till ett interdisciplinärt program vid odlade åkrar i Häglinge den 10 juli och 18 september, och på Malmö Konstmuseum 15 och 17 september. En shuttle-buss hämtar och lämnar besökande vid tågstationen i Sösdala.

Odlade berättelser undersöker odlingens växtkulturer, och på vilket sätt historiska skeenden lever vidare i samtiden. Genom guidade fältvandringar, filmvisningar, publika samtal, utställning, och musik, förmedlas berättelser och frågeställningar kring vad odling, förädling och kulturväxter är, har varit, och kunde vara.

10 juli och 18 september. Häglinge Kopparsmedja.
Heldagsprogram med guidade fältvandringar, filmvisning, musik, bokbord och publika samtal. Kaffe och mat serveras. En shuttlebuss hämtar och lämnar besökande vid tågstationen i Sösdala.

15 och 17 september. Malmö konstmuseum.
Fördjupande program med utställning, filmvisning, publika samtal, debatt, och fältvandringar. Programmet öppnar för frågor kring kulturväxternas roll i samhälleliga skeenden.

Odlade berättelser genomförs vid platser och på tidpunkter som följer de odlade sädesslagens rytm. Under första halvan av juli är sädesslagens ax är som mest utvecklade och skillnader mellan växtsorter tydlig. I september har axen skördats och bundits upp på kärvar, och är redo för tröskning och malning.

Odlade berättelser är ett samarbete mellan föreningen Allkorn, den konstnärliga rörelsen potatoes’ perspective, Konstfrämjandet Skåne och Malmö Konstmuseum, som genomförs med stöd från Kulturrådet samt Region Skåne.

Mer info i bifogat pressmaterial samt: skane.konstframjandet.se/projekt/cultivating-stories

English
Welcome to an interdisciplinary program series by cultivated grainfields in Häglinge, South Sweden, July 10 and September 18, and at Malmö Art Museum, September 15 and 17. A shuttle bus is available for visitors to and from the train station of Sösdala. More information in english