På gång

Aktiviteter som Allkorn arrangerar, har del i eller kan tipsa om. Klicka på understrukna rubriker för mer information.


26-28 juni (English below)
NORDISKA KULTURSPANNMÅLSDAGAR 2023
Välkommen till Nordiska kulturspannmålsdagar 2023, en konferens anordnad av föreningen Allkorn, i samarbete med Ekologiska lantbrukarna och Sveriges Lantbruksuniversitet. Temat för kulturspannmålskonferensen är “Mångfald för landskapet, jorden och för människans hälsa”. Konferensen sker den 26-28 juni, på Kulturcentrum i Ytterjärna. Under konferensen kommer vi att ha spännande keynote talare och intressanta föreläsningar med parallella sessioner med de senaste utvecklingen/projekten, där du kommer att kunna ställa frågor till våra talare. Det blir också praktiska moment och studiebesök.

Mer information om boende och schema

Har du en kvarn och/eller ett företagare?
Under Nordiska kulturspannmålsdagar 2023 har du möjlighet att medverka som utställare. Du får inte enbart nya kundkontakter, du visar också att ditt företag vill vara med att utveckla den nordiska marknaden inom kulturspannmål.

För att göra det enkelt för dig har vi tagit fram tre olika utställningspaket att välja mellan. I flera av dessa ingår biljetter till luncher och festmiddag. Om du är intresserad av detta, maila anna.beskow@ekolantbruk.se för mer information.

Har du spännande forskning som du vill dela med dig av?
Ett av rummen under Nordiska kulturspannmålsdagar 2023 kommer ha en posterutställning där du kan dela med dig av din forskning. Om du är intresserad av detta, maila anna.beskow@ekolantbruk.se för att få mer information om hur du skickar in din abstract!

DATUM: 26-28 juni
PLATS: Kulturcentrum, Ytterjärna
ANMÄLAN: Anmälan är stängd. För sen anmälan eller har andra frågor, maila anna.beskow@ekolantbruk.se

English
NORDIC HERITAGE CEREAL CONFERENCE 2023
Welcome to Nordic Heritage Cereal Conference 2023, a conference organized by the association Allkorn, in collaboration with Swedish Organic Farmers Association and Sweden's University of Agriculture. During the conference we will be covering diversity, landscape dynamics, human health & farming systems. The date of the conferences is the 26th - 28th of June at Kulturcentrum, in Ytterjärna. During the conference we will have two keynote speakers, and we will have many exciting lectures with parallel sessions, where you will be able to ask questions to our speakers. 

More information about accommodation and schedule

Do you have a mill and/or a business that you want to promote?
During the Nordic Heritage Cereal Conference 2023, you have the opportunity to participate as an exhibitor. It isn't just new customer connections, you also show that your company wants to develop the Nordic market in heritage grains.

To make it easy for you, we have developed three different exhibition packages to choose from. Several of these include tickets for lunch and the dinner party. If you find this interesting, email anna.beskow@ekolantbruk.se for more information.

Do you have exciting research that you want to present?
One of the rooms during Nordic Cultural Cereal Days 2023 will have a poster exhibition where you can share your research. If you are interested in this, email anna.beskow@ekolantbruk.se to get more information on how to submit your abstract!

DATE: 26th - 28th of June
PLACE: Kulturcentrum, Ytterjärna
REGISTRATION: Registration has closed. For late registration or any questions, email anna.beskow@ekolantbruk.se