Bli medlem

Medlem i föreningen kan enskilda personer vara som betalar av årsmötet fastställd årsavgift och som deltar i arbetet för föreningens syfte. Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och ställas till föreningens styrelse.
 
Vill du bli medlem i föreningen Allkorn, och stödja de idéer föreningen arbetar för?
 
Gör så här:
 
Betala in årsavgiften 350 kronor på föreningens plusgirokonto 19 70 11-0. Glöm inte att ange ditt namn och din adress.
Sänd sedan ett meddelande till medlem.allkorn@gmail.com med ditt namn och din adress. Skriv att du är ny medlem.
 
Har du ingen epost kan du skicka ett vanligt brev till:
Föreningen Allkorn c/o Anders Jonasson
Bryggum säteri
Bryggum 360
46193 Västra Tunhem