föreningen allkorn
följ på facebookAllkorn på facebook

visa bilderBilder

vårt älskade brödProjekt: vårt älskade bröd

salutorgSalutorg
ALLKORN - En förening för mångfald och livsmedelskvalitet

ALLKORN är en ideell förening, vars medlemmar verkar för att:
- Genom odling bevara och utveckla en mångfald av lokalt anpassade stråsädessorter
- Främja förädling och försäljning av produkter från dessa sorter
- Öka konsumenternas intresse för ekologiskt odlade kultursorter

Aktiviteter


You are invited to the European Diversity Cereal Festival in Denmark, June 26th - 28th 2019.
  This Cereal Festival is being planned in a cooperation between the CERERE EU-project www.cerere2020.eu,
The Nordic Heritage Cereal Network and the Let?s cultivate diversity network.
Thus, the festival is the
                        2nd CERERE EU event
                            4th European Let?s cultivate diversity festival.
                            11th Nordic Heritage Cereal seminar.
 The objective of this festival is:
                            to foster and speed up innovations in organic/low input cereal food systems to strengthen the economic, social and environmental sustainability of these systems
                            to consolidate links among practitioners with researchers,
                            to enhance the resilience of agroecosystems and make the overall sector more competitive and better recognized by society
 
Please see the program for the seminar in Denmark, June 26th - 28th 2019 on our website www.edcf2019.com where you will find all information about the festival, transport and hotels.


Kultursorter för smak, hälsa och miljö. Informationshäfte.

Annelies Schönecks stipendium till Hans Larsson för långvarigt förädlingsarbete med kultursorterallkorn

AKTIVITETER

BILDARKIV INFO

BRÖD

EVOLUTIONÄRA SORTER

FÖR OCH NACKDELAR MED EKOLOGISKT

KONTAKTA OSS

KULTURSORTER

MEDLEMSFORUM

OM OSS

PROJEKT

RECEPT
skåne blekinge öland gotland kalmar kronoberg halland västra götaland jönköping östergötland värmland örebro södermanland västmanland stockholm uppsala dalarna gävleborg jämtland västernorrland västerbotten norrbotten