föreningen allkorn
följ på facebookAllkorn på facebook

visa bilderBilder

vårt älskade brödProjekt: vårt älskade bröd

salutorgSalutorg
ALLKORN - En förening för mångfald och livsmedelskvalitet

ALLKORN är en ideell förening, vars medlemmar verkar för att:
- Genom odling bevara och utveckla en mångfald av lokalt anpassade stråsädessorter
- Främja förädling och försäljning av produkter från dessa sorter
- Öka konsumenternas intresse för ekologiskt odlade kultursorter

AktiviteterGenomförda aktiviteter 2021

Träff 14-15 augusti Maglehem; rågskörd , traditionellt åkerbruk och kulturspannmål
Arrangörer: Svenska kulturlandskap. Blåherremölla, Föreningen Allkorn, Skånes hembygdsförbund, Länsstyrelsen Skåne
Anmälan till Svenska kulturlandskap
Program
14 augusti kl 12 Lunch Blåherremölla
Introduktion,presentation av deltagare , Ingmar Melin, Blåherremölla, Hans Larsson , Allkorn, Sven Jensén, Skånes hembygdsförbund
14.00 Samling i fält för skörd med lie och självbindare.Information om kultursorter och ogräs
16.00 Åter Bläherremölla , Kaffe. Tröskning av kärvar med piggatröska till taktäckningshalm. Rensning av skörd med fläktvanna, Visning av vattenkvarn
Avslutning ca 18.00
15 augusti  Samling Blåherremölla 8.30.
Avfärd till allmogeåker i naturreservatet Maglehem, Skånes vackraste belägna rågåker med utsikt över Hanöbukten. Information om naturreservat och allmogeåkrar med ogräs.Skörd med lie och skära. Visning av skördetröska. Rensning av säd i vinden
Kaffe serveras i fält
Kl 13 Avslutning med lunch på Blåherremölla
Möjlighet att få utsäde av evolutionär höstrågLördag 28 augusti

Västanå, Husum
Kl. 13.00 - cirka 16.30.

Biolog och odlare Lars Lindström leder en fältvandring bland flera kultursorter av vete, havre, råg och korn. Även odlingar av olika varianter av de historiska sädesslagen råglosta och speltlosta visas. På gården visas även bagarstugan. Anmälan lämnas till lars.i.lindstrm@gmail.com eller telefon 0736-102791. 

Kultursorter för smak, hälsa och miljö. Informationshäfte.


Annelies Schönecks stipendium till Hans Larsson för långvarigt förädlingsarbete med kultursorter

allkorn

AKTIVITETER

BILDARKIV INFO

BRÖD

EVOLUTIONÄRA SORTER

FÖR OCH NACKDELAR MED EKOLOGISKT

KONTAKTA OSS

KULTURSORTER

MEDLEMSFORUM

OM OSS

PROJEKT

RECEPT
skåne blekinge öland gotland kalmar kronoberg halland västra götaland jönköping östergötland värmland örebro södermanland västmanland stockholm uppsala dalarna gävleborg jämtland västernorrland västerbotten norrbotten